Panel KVH strop

Tento panel je tvořený dvěma nosníky z KVH hranolů (řezivo sušené na 15 % +-3 %, hoblované a délkově napojované cinkovým spojem) o průřezu 60 × 240 mm spojených s velmi kvalitní třívrstvou biodeskou o tloušťce 27 mm

Nononst KVH stropního panelu - LS panel

Parametry

V případě, že necháte KVH hranoly odkryté, získáte krásný pohledový strop. Celkovou navazující skladbu stropu z hlediska akustiky a požární odolnosti je třeba konzultovat s odborníkem.

Velká odolnost v zatížení

Tento panel je dimenzován na kolmé plošné statické zatížení 180 kg/m2 a nahodilé zatížení 150 kg/m2. Jeden stopní panel o rozponu 4,8 m je dimenzován na celkové zatížení 990 kg.

Využití Panelu KVH

LS panely jsou pohledově příjemné také v interiéru
Příklad použití LS panelů na dřevostavbě

Spočítejte si cenu.