Panel KVH střecha

Tento panel je stejně jako Panel KVH strop tvořený dvěma nosníky z KVH hranolů (řezivo sušené na 15 % +-3 %, hoblované a délkově napojované cinkovým spojem) o průřezu 60 × 240 mm spojených s velmi kvalitní třívrstvou biodeskou o tloušťce 27 mm.

Nononst KVH střešního panelu - LS panel

Parametry

Na rozdíl od stropního panelu se střešní panel orientuje opačně. Vrstva biodesky vám tak rovnou vytvoří krásný pohledový interiér a KVH hranoly nad biodeskou velmi únosnou střešní konstrukci. Tyto panely se vyrábí do délky 6 m.

Velká odolnost v zatížení

Tento panel je dimenzován na kolmé plošné statické zatížení 180 kg/m2 a nahodilé zatížení 150 kg/m2. Jeden stropní panel o rozponu 4,8 m je dimenzován na celkové zatížení 990 kg.

Využití Panelu KVH

LS panely jsou pohledově příjemné také v interiéru
Příklad použití LS panelů na dřevostavbě

Další produkty

Spočítejte si cenu.